Нова тарифа Vip Fun и нова тарифна опција Vip Fun+


Без разлика дали си нов или постоен припејд корисник, со бесплатна активација на бројот 1454, можеш да ги користиш предностите на новата Vip Fun+ тарифна опција. Надополнувај и уживај во слободна комуникација со Vip Fun+!

Тарифа и тарифна опција Vip Fun + Vip Fun
Тарифирањето е на 60 секунди.
Интернетот се тарифира на секои 10 KB.
Кон сите национални мрежи (ден./мин.) 1,9 5,9
Воспоставување повик (ден.) 3,9 3,9
SMS (ден./порака) кон национални дестинации 5,9 5,9
Интернет (ден./MB) 5,9 5,9

Tарифнaта опција Vip Fun+ е валидна 15 дена доколку надополниш кредит во износ од 100 - 299 ден., односно 30 дена доколку надополниш кредит над 300 ден. Тарифната опција може да ја продолжиш со надополнување од 100 - 299 ден. во периодот додека е активна и со тоа Vip Fun+ ти се продолжува за дополнителни 15 дена од моментот кога си надопoлнил, а ако надополниш 300 денари или повеќе, ќе ти се продолжи за дополнителни 30 дена. Доколку не направиш надополнување, автоматски ќе се префрлиш на тарифниот модел Vip Fun.

Доколку си веќе корисник на Vip Припејд тарифа, со бесплатното активирање на новата Vip Fun+ тарифна опција, автоматски започнуваш да ја користиш, а по истекот на валидноста на Vip Fun+, ќе продолжиш да го користиш тарифниот модел Vip Fun.

За повеќе информации јави се на 077 1234.