Јавете се од странство

за 9,9 ден./мин. кон цела Македонија

Испланирајте опуштен одмор затоа што со Vip можете да се јавите дома и опуштено да зборувате за само 9,9 ден./мин. кон сите мрежи во Македонија.

За да зборувате по оваа специјална цена, впишете *123* пред секој повик во следниот формат *123*389ХХХХХХХХ#, каде што ХХ е бројот што сакате да го повикате. Ќе добиете повратен повик и тоа е сè – можете да зборувате колку сакате за само 9,9 ден./мин.

Понудата е автоматски достапна за сите Vip Припејд и Vip Постпејд корисници, без дополнителни трошоци за активација.

  Повици од роаминг кон сите
мрежи во Македонија
Повици од роаминг кон
меѓународни дестинации
Повици со USSD-код од сите зони 9,9 ден./мин. 89 ден./мин.

Цените се со вклучен ДДВ. Интервал на тарифирање е 60/60 секунди.

За роаминг USSD повици остварени од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина кон претплатници на оператори од овие земји, се применува регулирана цена од 13,81 денари/минута.

Цените важат само за операторите што овозможуваат повици со USSD-код.

За целосна листа на оператори и повеќе информации јавете се во Контакт центар на 077 1234.