Бесплатни разговори со сите Џабестери!

Имаш една единствена one & only тарифа за повици кон сите национални мрежи, за SMS, MMS и мобилен интернет

ЏаБест тарифен модел Цена
Интервал на тарифирање: разговори – на 1 минута, интернет – на 10 КB.
Цена за воспоставување на повик – 3 денари.
Бесплатно кон сите Џабестери бесплатно
Повици кон сите мобилни и фиксни мрежи (национални) 2,9 ден/мин
SMS, MMS, мобилен интернет 2,9 денари SMS/MMS/MB

За да зборуваш бесплатно со сите Џабестери треба само да ставиш минимум 100 денари кредит, и ќе зборуваш бесплатно 30 дена. После 30 дена, пак надополни 100 денари и пак ќе добиеш бесплатни разговори… as simple as that.

Промотивно, во првиот месец откако си станал Џабестер, автоматски ги добиваш бесплатните разговори, без да мораш да надополниш.

За бесплатните разговори важи политика за фер користење од 1.000 минути.