Сите Џабестери можат да го активираат и ЏаБест неделниот пакет.

ЏаБест неделен пакет Добиваш
Пакетот важи 7 дена.
Интервал на тарифирање: разговори – на 1 минута, интернет – на 10 КB.
Бесплатни минути кон сите корисници на големата Vip заедница 1000 Mинути
Бесплатни SMS кон сите корисници на големата Vip заедница 1000 SMS
Бесплатен мобилен интернет 1000 МB
Неделна претплата 79 Денари

Активирај го ЏаБест неделниот пакет со праќање на SMS на бројот 181 со текст: DZABEST 79 START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.

За да провериш до кога ти трае пакетот, само прати SMS со текст: DZABEST 79 STATUS.

Пакетот автоматски ќе ти се обновува, на секои 7 дена, за да не се мачиш нон-стоп да го активираш. А кога ќе сакаш да го деактивираш, прати SMS со текст: DZABEST 79 STOP.

Одбери го пакетот за разговори кон сите мрежи и ќе добиеш 100 минути за разговори кон сите национални мрежи, за неделна претплата од само 79 денари.

Активирај го пакетот со 100 минути кон сите мрежи, на еден од следниве начини:

 • јави се на бесплатниот број 1414 и следи го автоматот
 • испрати SMS на бројот 181 со текст: 100 START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.

За да провериш уште колку преостанати минути имаш од пакетот и до кога ти трае пакетот, само прати SMS со текст: 100 STATUS.

Интервал на тарифирање на повиците – 1 минута.

Активирајте го неделниот пакет со кој ќе добиете неограничени бесплатни разговори во сопствена мрежа, со сите корисници на Vip мобилни и фиксни тарифни модели, цела недела. Пакетот е достапен за претплата од 79 денари. За активирање испратете SMS порака со текст: NULA START на бројот 181. Пакетот важи во период од една недела од денот на активирање.

Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран.

Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Активирање, проверка на рокот за користење на пакетот, проверка на расположливите минути, како и деактивирање на пакетот се врши преку.

 • Jави се на бесплатниот број 1414 и следи го говорниот автомат
 • Бесплатни SMS пораки на бројот 181:

  • За активирање испратете SMS со текст: NULA START.Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
  • За проверка на рокот за користење и расположливите минути, испратете SMS со текст: NULA STATUS
  • За деактивирање, испратете SMS со текст: NULA STOP

По искористувањето на минутите вклучени во пакетот, важат редовните цени за повици во сопсвена мрежа според при-пејд тарифниот модел на корисникот.

Доколку бесплатните минути не се искористат во периодот за кој важи пакетот (7 дена), истите не се префрлаат во следниот период.
За неделниот пакет важи политика за фер користење од 5000 минути.

Понудата не се однесува за повиците кон VAS услугите како и за повиците во роаминг.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, преставуваат да важат доделените минути, SMS пораки или интернет сообраќај од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.

Со припејд пакет зборуваш неограничено кон сите национални мрежи, плус добиваш 300 МB бесплатен мобилен интернет, за сурфање цела недела. Aктивирај го пакетот за само 99 денари. Цена за воспоставување на повик 0,9 денари.

Активирање, проверка на рокот за користење на пакетот и преостанатиот интернет сообраќај, како и деактивирање на пакетот можеш да направиш на еден од следниве начини.

 • Испрати бесплатна SMS порака на бројот 181:
  • За активирање испрати SMS со текст: NEDELEN 99 START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
  • За проверка на рокот за користење на пакетот, испрати SMS со текст: NEDELEN 99 STATUS
  • За деактивирање, испратете SMS со текст: NEDELEN 99 STOP

Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран.

Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Цената за воспоставување повик од 0,9 денари се наплатува од при-пејд сметката при воспоставување на повикот. Доколку корисникот нема доволно кредит на својата сметка за да се наплати трошокот од 0,9 денари, повикот нема да се воспостави (и покрај тоа што корисникот има активирано неделен пакет за неограничени разговори кон сите национални мрежи).

Интервал на тарифирање на мобилниот интернет е 10 KB.

Неделниот пакет со неограничени разговори кон сите мрежи и интернет не може да се користи истовремено со неделниот пакет со 100 минути кон сите мрежи.

Понудата не се однесува за повиците кон VAS услугите како и за повиците во роаминг. Неограничените разговори кон сите мрежи се однесуваат за разговори кон сите национални мрежи.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, престануваат да важат бесплатните минути и интернет од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.