Vip Neo тарифни модели


Без разлика дали бирате број од фиксната или мобилната мрежа, цените за меѓународни разговори со Vip Neo се разликуваат во зависност од зоната.

Интернационална зона Цена (ден./мин.) за Vip Neo тарифните модели
Интервалот на тарифирање е 60 секунди.
Воспоставување на повик е бесплатно.
Сите цени се со вклучен ДДВ.
Соседство 33 ден.
Регион 44 ден.
Европа 55 ден.
Свет 1 66 ден.
Свет 2 77 ден.
Посебна 188 ден.