Колкава е потрошувачката на батеријата кога се користи апликацијата?

Smart Home решението за автоматска контрола користи GPS податоци па затоа апликацијата работи во позадина и ја користи батеријата.

При спроведување на активности базирани на локација, апликацијата и оперативниот систем во основа се дизајнирани да трошат што е можно помалку енергија од батеријата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања