Како можам да направам промена на имињата на SMART уредите?

Промена на име се прави преку менито-> Devices, одберете го уредот за кој сакате да го промените името а потоа внесете го новото име во делот “Label”.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања