Како да отстранам уред од листата на уреди?

Доколку сакате да го користите уредот во друга просторија можете само да го преименувате.

За да го избришете уредот во целост во менито Device одберете го уредот кој сакате да го избришете од листата, потоа одберете Delete.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања