Како функционира опцијата дома- “ Home” кај паметниот приклучок?

Уредот кој е приклучен ќе биде автоматски вклучен штом пристигнете дома.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања