Како функционира опцијата распоред- “Schedule” кај паметниот приклучок?

Со опцијата распоред можете да креирате свој временски план кога уредот да биде вклучен/ исклучен и во кој период од неделата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања