Како функционира опцијата вклучено/ исклучено- “ On/off” кај паметниот приклучок?

Со оваа опција ќе можете самостојно да го вклучите/ исклучите приклучениот уред според Вашите потреби.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања