Како функционира опцијата паметни светилки- “ Smart Light” кај паметниот приклучок?

Приклучената светилка автоматски ќе биде вклучена навечер доколку сте дома.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања