Како можам да ги променам функциите на секој од уредите поединечно?

Пристапете во менито-> Devices а потоа одберете го уредот за кој сакате да направите промена. Преку опцијата Function, може да се промени функцијата на одбраниот уред.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања