Како да ја активирам опцијата за приватност кај внатрешната камера?

  1. Во менито на апликацијата пристапете на settings.
  2. Одберете ja опцијата за приватност а потоа деактивирај камера кога сум дома.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања