Каде може да се прегледаат записите од камерата?

За да се прегледаат записите потребно е во апликацијата да се пристапи кон камерата а потоа во горниот десен агол да се одбере иконата. Вашите податоци се складирани на Cloud платформа која ги гарантира вашите лични податоци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања