Како да користам делумен аларм?

За да се активираат дел од алармите треба да се направи следното:

  • Во апликацијата под Settings -> Alarm, одберете Partial alarm settings а потоа кој сензор да биде активиран кога алармот е делумно активен.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања