Што е делумен аларм?

Делумен аларм е аларм кој има можност да се активира кога корисниците сакаат да заштитат само дел од домот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања