Како функционира опцијата аларм и што се подразбира под известуваље преку СМС и повик?

За активирање на известувањата и алармот во апликацијата во полето Control вклучете го алармот. Доколку се забележи некаква акција (отворање на прозор, врата...) ќе добиете нотификација во мобилната апликација. Доколку не ја отворите нотификацијата следуваат следните известувања:

  • SMS со линк за потврда дека сте ја прочитале пораката
  • Автоматски телефонски повик од бројот +43720816600 (со содржина на порака)
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања