Дали можам да се најавам на апликацијата со истиот кориснички профил на дополнителен мобилен уред?

Не, поради безбедносни причини еден кориснички профил може да биде активен само на еден уред во исто време.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања