Како да доделам привилегии на членови на фамилијата?

Привилегии може да бидат доделени само од администраторот преку мобилната апликација со следење на следните чекори:

  • Преку менито на мобилната апликација одберете “Family” а потоа внесете ја Вашата лозинка
  • Кликнете на “ADD” , внесете ги бараните податоци за новиот корисник и одберете ја неговата улога: возрасен, дете, посетител
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања