Дали Smart Home решението може да биде контролирано од повеќе корисници?

Администраторот преку мобилната апликација може да додели привилегии на дополнителни корисници. Секој кој ќе биде доделен од страната на администраторот ќе добие привилегии преку e-mail.

Smart Home решението функционира најдобро кога сите членови од семејството ја имаат апликацијата, на тој начин секој има информација за случувањата во домот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања