Дали можам да ја користам апликацијата на таблет?

Апликацијата е прилагодена да работи на мобилен уред, но и покрај тоа може да се користи на таблет.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања