Како да го рестартирам Z-WAVE засилувачот (Aeotec ZW117)?

Притиснете и задржете го копчето за вклучување 20 секунди се додека статусната сијаличката не трепне споро 2 пати, за потврда ќе светне во неколку бои.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања