Како да го рестартирам паметниот приклучок?

Притиснете и задржете го копчето за вклучување 20 секунди се додека статусната сијаличката не трепне жолто и потоа отпуштете го, притиснете го еднаш кратко, успешното рестартирање е потврдено со црвено светло.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања