Како да направам “Restart” на централната единица?

Можете самостојно да направите “Restart” на централната едница преку мобилната апликација.

Потребно е да пристапите во -> Settings-> Advanced-> Restart gateway

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања