За инсталацијата на камерата, е потребно повеќе време за разлика од другите уреди, дали е тоа во ред?

За инсталација на камерата се потребни приближно 3 минути, а за да бидете сигурни дека добро сте ја инстаирале камерата следете ги насоките кои се прикажани во апликацијата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања