Во кои ситуации се зачувуваат видео записи?

Доколку алармот е активиран секоја нетипична активност ( Alarm breach) ја активира камерата која започнува да снима, пример: отварање на врата или прозор, забележано движење.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања