Колку интернет трансфер побарува Smart Home решението?

Без прикажување на камерата во живо и снимање, на Smart Home решението му е потребно многу малку интернет трансфер месечно.

Доколку се снима со највисока резолуција побарува околу 1МВ за минута.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања