Како да го поврзам Smart Home решението со Amazon Alexa?

  • Превземете ја апликацијата “Smart Home Solution” во апликацијата Amazon Alexa
  • Најавете се со корисничките податоци за апликацијата “Smart Home Solution”
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања