Што се случува доколку Smart Home решението изгуби интернет конекција?

Со губење на интернет конекција Smart Home решението ги губи и функционалностите.

Со воспоставување на интернет конекција уредите приклучени на централната единица автоматски продолжуваат да функционираат.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања