Што претставува Z-Wave?

Z-wave е безжичен комуникациски стандард дизајниран за автоматско управување со паметните уреди и автоматизација на домовите. Со многу мала потрошувачка на интернет и електрична енергија што им овозможува на паметните уреди кои работат на батерија да ја користат од 1 до 3 години.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања