Дали може да се приклучат и други уреди различни од оние во понудата?

Да, со ова решение можат да се приклучат уреди со стандарди за комуникација Z-Wave и Zigbee.

Користиме Z-Wave производи но дополнително може да се приклучат и Zigbee уреди како Philips HUE и IKEA Tradfri.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања