Дали централната единица работи преку рутер или модем?

Функционира со обезбедување интернет преку модем.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања