Кои се техничките услови за да користам Smart Home?

  • Активен интернет модем со LAN приклучок (од било кој оператор)
  • Електрично напојување за централната единица
  • Мобилен телефон/таблет со Apple iOS или Android оперативен ситем
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања