При првото поврзуваље дали е потребно мобилниот уред да биде приклучен на истата WIFI мрежа како и централната единица?

Да, при првото поврзување мобилниот уред на кој е инсталирана апликацијата мора да биде поврзан на истата WIFI мрежа како и централната единица.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања