Прескенирање на каналите и фабрички поставки кај PowerBoxHD 1822 и Gospel DVB-C HD 1822

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања