Како да се регистрирам во услугата Vip NOW?

Чекор 1

На веб-страница за услугата www.vipnow.mk изберете го копчето “РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ” и ќе се отвори страницата за регистрација www.vipnow.mk/register:

На оваа страница внесете ги корисничките податоци:

  • Име и презиме
  • Електронска адреса (е-мејл) - со која ќе се регистрирате во услугата и која понатаму ќе ја употребувате како корисничко име за пријавување во услугата
  • Лозинка - која понатаму ќе ја употребувате за пријавување во услугата

Откако ќе ги внесете корисничките податоци, кликнете “Следно”.

Чекор 2

На внесената е-мејл адреса ќе добиете е-мејл порака која содржи линк за верификација на е-мејл адресата. Kликнете на линкот “Потврдете ја Вашата електронска адреса”.

Чекор 3

Потоа се отвора следната страница за регистрација, каде треба да го внесете Вашиот мобилен број и кликнете на “Испратете ПИН”:

Чекор 4

На внесениот мобилен број ќе добиете SMS порака со 4-цифрен ПИН код кој служи за верификација на мобилниот број. Внесете го ПИН кодот во полето “Внесете код”.

Чекор 5

По успешна верификација на кодот, се отвора последната страница за регистрација во која треба да штиклирате дека ги прифаќате Правилата за користење на услугата Vip NOW, потоа кликнете “Регистрирајте се сега!” за да се заврши регистрацијата:

Со тоа завршува процесот на регистрација и ќе добиете е-мејл порака за потврда дека регистрацијата е успешно завршена:

По успешната регистрација можете веднаш да се пријавите во услугата Vip NOW со корисничкото име (е-мејл адреса) и лозинка од чекор 1.

За да се пријавите во услугата Vip NOW, отворете ја веб-страницата https://www.vipnow.mk/login?q=userlogin или кликнете на иконата во горниот десен агол во апликацијата Vip NOW.

При првото пријавување во услугата од интернет пребарувач, потребно е да внесете ПИН код за главниот профил и да поставите ниво на родителска контрола за главниот профил.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања