Кои се максималните брзини на Upload и Download?

Максимални брзини се: 20 Mbps за download и 1 Mbps за Upload.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања