Дали интернетот е ограничен во VIP Combo Box пакетите?

Ќе имате на располагање 100 GB вклучени во тарифата на кои ќе можете да сурфате со полна брзина до 20 MBps. По надминување на оваа количина, брзината на пренос на податоци ќе биде намалена на 756 kbps, но интернетот ќе остане неограничен се до истек на месецот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања