Што е Combo box уред?

Combo Box е преносен уред (ZTE уред) кој го добивате на користење и можете самите едноставно да го инсталирате во вашиот дом (plug&play). Уредот се врзува на LTE-4G (или 3G) мрежата на Vip, а во домот дава стандарден WiFi сигнал. Дополнително можете да се поврзе и со мрежен кабел (LAN) за персонален компјутер и дополнително можете да поврзете и фиксен телефон за да користите и говорни услуги.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања