Што добивам во пакетот за инсталација?

Добивате: Homebox уред, адаптер, две антени, LAN кабел, телефонски кабел и детално упатство за поврзување на уредот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања