Дали можам да гледам телевизија со VIP Combo Box уредот?

Со овој уред нема можност за тв приклучок. Доколку сакате да користите телевизија, потребно е да активирате VIP Combo Box 3 тарифа во која покрај овој уред ќе добиете и DVB-T ресивер со кој ќе можете да следите до 45 вклучени ТВ канали.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања