Каде можам да го користам VIP Combo box уредот?

Можете да го користите скоро во целата држава, соодветно секаде каде што имаме 3G и 4G покривање.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања