Пристапувам на порталот од Р. Македонија, но не можам да ги отворам ТВ-каналите.

Доколку пристапувате кон веб сервисот од Р. Македонија, а не можете да ги гледате ТВ каналите, Ве молиме да го пријавите проблемот во Вашиот интернет-провајдер. Подолу во листата можете да погледнете дали Вашиот пребарувач е сертифициран за употреба на on-line сервисот "Web TV". 

Поддржани десктоп-прелистувачи Верзија
Mozilla Firefox вер. 31 или понова
Google Chrome вер. 33 или понова
Microsoft Edge вер. 25 или понова
Safari која било
Safari вер. iOS 8+
Google Chrome, Android Browser вер. Android 4.0+

Напомена:  Оn-line сервисот "Web TV", по пат на геоблокирање, се употребува исклучиво од територијата на Република Македонија. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања