Како да регистрирам и управувам со уреди?

Кога ќе се пријавите во апликацијата преку нов уред или интернет пребарувач, тоа автоматски се регистрира. Може да го преименувате или да го избришете уредот од менито "Поставки" / "Управување со уреди ".

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања