Што е функцијата за снимање и како се користи во услугата Vip Xplore TV?

Со функцијата за снимање можете да снимите вкупно 10 часа содржини кои се емитувани во последните 7 дена или да закажете снимање на содржина која допрва ќе се емитува .

Снимките се чуваат и ви се достапни 3 месеци од денот на емитување на емисијата. Покрај тоа, програма емитувана во последните 7 дена може да гледате преку "ТВ-Водич" во Vip Xplore TV. Кога сте во менито "ТВ-Водич", само изберете ја емисијата којашто ве интересира и изберете "Гледајте".

Дополнителен начин како да најдете определена содржина е пребарувачот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања