Како да ја платам претплатата за Vip Xplore TV?

Месечната претплата се наплатува на Vip постпејд сметката за мобилниот број кој што го имате наведено при регистрацијата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања