Како да ја платам претплатата за Vip NOW?

Месечната претплата се наплатува на Vip сметката за мобилниот број кој што го имате наведено при регистрацијата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања