Како можам да ја откажам претплатата за услугата Vip Xplore TV?

Доколку одлучите да ја откажете претплатата за Vip Xplore TV, тоа можете да го направите во било кое време директно од Vip Xplore TV апликацијата во секцијата “Поставки - Мој профил”. Откако ќе ја откажете претплатата, услугата ќе ви биде достапна до истек на периодот на кој сте претплатени.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања