Можам ли да го користам Vip Xplore TV преку Wi-Fi или треба да сум во мрежата на Vip?

Да, можете да го гледате Vip Xplore TV како преку мрежата на Vip, така и преку интернет пристап од било кој оператор, вклучително и Wi-Fi на секој давател на интернет услуги.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања