Какви функции има Vip Xplore TV?

Vip Xplore TV поддржува многу интерактивни функции, дел од кои се и:

  • Гледање на емитувана програма во последните 7 дена
  • Паузирање
  • До 10 часа снимање на избраните програми, архивирање и 3 месеци пристап до снимените содржини
  • EPG (Electronic Program Guide) - електронски програмски водич

Погледнете го видеотуторијалот за подетални информации:

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања